กองพัฒนานักศึกษา ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม 7 ส ในวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566

จันทร์ 20 มี.ค. | โดย นายณรงฤทธิ์ สิมมา

กองพัฒนานักศึกษา เตรียมรับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม 7 ส

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  ในวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566  เวลา 08.30 - 12.00 น. 

กองพัฒนานักศึกษา

โซเชียลมีเดีย