กองพัฒนานักศึกษา ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม 7 ส สัญจร

อาทิตย์ 10 เม.ย. | โดย นายณรงฤทธิ์ สิมมา

กองพัฒนานักศึกษา ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม 7 ส สัญจร (รอบที่ 1)  ในวันจันทร์วันที่ 11 เมษายน 2565  ตั้งแต่เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา

โซเชียลมีเดีย