ประกาศรับสมัครนักศึกษาโครงการทุนเพชรอินทนิล ประจำปีการศึกษา 2565

พฤหัสบดี 7 ต.ค. | โดย นายณรงฤทธิ์ สิมมา

ประกาศรับสมัครนักศึกษาโครงการทุนเพชรอินทนิล ประจำปีการศึกษา 2565 (รุ่นที่ 3) เรียนฟรีตลอดหลักสูตร จำนวน 100 ทุน
ลิงค์ประกาศ https://1th.me/rjBPB
รับสมัครในระหว่างวันที่ 16 ก.ย. 64 - 6 ธ.ค. 64
สมัครผ่านเว็บไซต์ http://new.srru.ac.th
-----------------------------------------------------
เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2565 เดือนมิถุนายน 2565

กองพัฒนานักศึกษา

โซเชียลมีเดีย