วันที่ 26-27 มิ.ย. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดกิจกรรมอบรมวิศวกรสังคม (รุ่นที่ 1) ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41

อาทิตย์ 27 มิ.ย. | โดย นายณรงฤทธิ์ สิมมา

วันที่ 26-27 มิ.ย. 2564  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดกิจกรรมอบรมวิศวกรสังคม (รุ่นที่ 1) ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41 

กองพัฒนานักศึกษา

โซเชียลมีเดีย