มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์กำหนดเปิดการเรียนการสอนรูปแบบปกติในวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

เสาร์ 5 มิ.ย. | โดย นายณรงฤทธิ์ สิมมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์กำหนดเปิดการเรียนการสอนรูปแบบปกติในวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

กองพัฒนานักศึกษา

โซเชียลมีเดีย