ประชาสัมพันธ์ กำหนดจำหน่ายชุดนักศึกษา ชุดเฟรชชี่ และเครื่องหมายนักศึกษาแก่นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

เสาร์ 5 มิ.ย. | โดย นายณรงฤทธิ์ สิมมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กำหนดจำหน่ายชุดนักศึกษา ชุดเฟรชชี่ และเครื่องหมายนักศึกษาแก่นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 7 - 10 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ โดมกิจกรรมกองพัฒนานักศึกษา (โดมช้าง) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

กองพัฒนานักศึกษา

โซเชียลมีเดีย