กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาช่วยงานโครงการโรงพยาบาลสนามเพื่อฉีดวัคซีนป้องกันไวรัส COVID-19

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมบันทายศรี ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ (อาคาร 44) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยกองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาช่วยงานโครงการโรงพยาบาลสนามเพื่อฉีดวัคซีนป้องกันไวรัส COVID-19 โดยได้รับเกียรติจาก พญ.ชูหงส์ มหรรทัศนพงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลสุรินทร์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และแนะนำขั้นตอนวิธีการดำเนินงานต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการภายในโรงพยาบาลสนาม เพื่อดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัส COVID-19 ให้กับประชาชนจังหวัดสุรินทร์ ที่อาศัยอยู่ในเขตอำเภอเมืองสุรินทร์ โดยจะเริ่มให้บริการฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ที่อาคารคณะวิทยาการจัดการ (อาคาร 44) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์


อัลบั้มภาพ

กองพัฒนานักศึกษา

โซเชียลมีเดีย