กิจกรรมจิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัย

วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 : เวลา 08.30 - 15.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์จักราวุธ สิทธิพรมมารองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นำกำลังจิตอาสา บุคลากรและนักศึกษา จำนวนกว่า 200 คน ร่วมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทาสีรั้วมหาวิทยาลัยฝั่งริมคลองด้านหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์


อัลบั้มภาพ

กองพัฒนานักศึกษา

โซเชียลมีเดีย