มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอแสดงความยินดี กับตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ชมรมดีเด่น TO BE NUMBER ONE

ขอแสดงความยินดี กับตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ชมรมดีเด่น TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และได้เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศต่อไป


อัลบั้มภาพ

กองพัฒนานักศึกษา

โซเชียลมีเดีย