ภาพกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมสัญลักษณ์ทางจราจรภายในมหาวิทยาลัยฯ เนื่องในเดือนแห่งการพระราชทานนาม "ราชภัฏ"

วันที่ 7 มีนาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมสัญลักษณ์ทางจราจรภายในมหาวิทยาลัยฯ เนื่องในเดือนมหามงคลแห่งการพระราชทานนาม "ราชภัฏ"


อัลบั้มภาพ

กองพัฒนานักศึกษา

โซเชียลมีเดีย