ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารกิจกรรมนักศึกาา(โดม) 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารกิจกรรมนักศึกาา(โดม) 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [..]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานคณบิดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานคณบิดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 ราย [..]

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์กีฬาเอนกประสงค์ 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์กีฬาเอนกประสงค์ 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [..]

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารศุนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารศุนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท [..]

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการก่อสร้างอาคารกิจกรรมนักศึกษา(โดม) 1 งาน

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการก่อสร้างอาคารกิจกรรมนักศึกษา(โดม) 1 งาน [..]

ประกวดราคาซื้อกล้องสเตอริโอ จำนวน 10 ตัว ตณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อกล้องสเตอริโอ จำนวน 10 ตัว ตณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ด้วยวิ [..]

SRRU

Social Links