สอบราคาจ้างซ่อมบำรุงรถบัสแอร์ จำนวน ๑ คัน

สอบราคาจ้างซ่อมบำรุงรถบัสแอร์ จำนวน ๑ คัน [..]

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ งาน

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ งาน [..]

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ รายการ

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ รายการ [..]

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์) จำนวน ๑๖ รายการ

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์) จำนวน ๑๖ รายการ [..]

สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า พร้อมตู้เมนไฟฟ้าของระบบเครื่องปรับอากาศ

สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า พร้อมตู้เมนไฟฟ้าของระบบเครื่องปรับอากาศ [..]

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๒ งาน

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๒ งาน [..]

สอบราคาซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์พร้อมจอภาพ ๑ รายการ

สอบราคาซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์พร้อมจอภาพ ๑ รายการ [..]

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ เครื่อง

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ เครื่อง [..]

SRRU

Social Links