ประกวดราคาซื้อรถบัสโดยสารปรับอากาศ จำนวน ๒ คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อรถบัสโดยสารปรับอากาศ จำนวน ๒ คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [..]

ประกวดราคาซื้อรถบัสโดยสารปรับอากาศ จำนวน ๒ คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อรถบัสโดยสารปรับอากาศ จำนวน ๒ คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [..]

สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการนักศึกษาเพื่อการเรียนรู้ ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการนักศึกษาเพื่อการเรียนรู้ ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม [..]

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (ด้านวิทยาศาสตร์ ๔ รายการ)

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (ด้านวิทยาศาสตร์ ๔ รายการ) [..]

ประกวดราคาซื้อรถบัสโดยสารปรับอากาศ มาตรฐาน ๑ จานวน ๒ คัน

ประกวดราคาซื้อรถบัสโดยสารปรับอากาศ มาตรฐาน ๑ จานวน ๒ คัน [..]

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (ด้านวิทยาศาสตร์) จำนวน ๒ รายการ

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (ด้านวิทยาศาสตร์) จำนวน ๒ รายการ [..]

สอบราคาจ้างก่อสร้างที่จอดรถยนต์และจักรยานยนต์

สอบราคาจ้างก่อสร้างที่จอดรถยนต์และจักรยานยนต์ [..]

สอบราคาจ้างก่อสร้างลานกิจกรรมนักศึกษา จำนวน ๑ งาน

สอบราคาจ้างก่อสร้างลานกิจกรรมนักศึกษา จำนวน ๑ งาน [..]

SRRU

Social Links