สอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [..]

สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียน อาคาร ๒

สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียน อาคาร ๒ [..]

เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพื้นฐาน จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพื้นฐาน จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิ [..]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงต่ำ-สูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงต่ำ-สูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ [..]

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพื้นฐาน จำนวน 1 ชุด

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพื้นฐาน จำนวน 1 ชุด [..]

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครุภัณฑ์ดุริยางค์เครื่องลม Wind Orchestra Band จำนวน 1 ชุด

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครุภัณฑ์ดุริยางค์เครื่องลม Wind Orchestra Band จำนวน 1 [..]

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 1 ชุด

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 1 ชุด [..]

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ชุดปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ปริมาณโลหะหนัก และปริมาณแอลกอฮอล์ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ จำนวน 1 ชุด

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ชุดปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ปริมาณโลหะหนัก และปริม [..]

SRRU

Social Links