แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการด้านการวิจัย จำนวน 1 ชุด

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการด้านการวิจัย จำนวน 1 ชุด [..]

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา จำนวน 1 ชุด

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา จำนวน 1 ชุด [..]

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพื้นฐาน จำนวน 1 ชุด

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพื้นฐาน จำนวน 1 ชุด [..]

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปรับปรุงอาคารกิจกรรมนักศึกษา จำนวน 1 รายการ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปรับปรุงอาคารกิจกรรมนักศึกษา จำนวน 1 รายการ [..]

สอบราคาจ้างงานซ่อมสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลติกคอนกรีต

สอบราคาจ้างงานซ่อมสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลติกคอนกรีต [..]

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [..]

ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงต่ำ-แรงสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงต่ำ-แรงสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [..]

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [..]

SRRU

Social Links