ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียน อาคาร ๒

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเร [..]

สอบราคาจ้างปรับปรุงประตูหลัง ถนน คสล. ๒ เลน

สอบราคาจ้างปรับปรุงประตูหลัง ถนน คสล. ๒ เลน [..]

สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องเธียร์เตอร์ อาคาร ๓๗ ชั้น ๒

สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องเธียร์เตอร์ อาคาร ๓๗ ชั้น ๒ [..]

เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาครุภัณฑ์การศึกาษาเพื่อใช้ในโครงการจัดทำระบบห้องเรียนอัจฉริยะ(Smart Classroom)

เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาครุภัณฑ์การศึกาษาเพื่อใช้ในโครงการจัดทำระบบห้องเรียนอัจฉริยะ(Smart C [..]

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาเพื่อใช้ในโครงการจัดทำระบบห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom)

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาเพื่อใช้ในโครงการจัดทำระบบห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) [..]

ใบโอนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 จากสำนักงบประมาณ

ใบโอนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 จากสำนักงบประมาณ [..]

ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อเครื่องสำรองไฟสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน ๒ เครื่อง

ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อเครื่องสำรองไฟสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน ๒ เครื่อง [..]

สอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [..]

SRRU

Social Links