ยกเลิกประกาศจัดซื้อเครื่องชั่งแบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก

ยกเลิกประกาศจัดซื้อเครื่องชั่งแบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก [..]

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา สาขาดนตรี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา สาขาดนตรี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [..]

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการทางกีฏวิทยา 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการทางกีฏวิทยา 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [..]

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเซลล์ทางพืชไร่/พืชสวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเซลล์ทางพืชไร่/พืชสวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bid [..]

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ชุดห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหาร 1 ห้อง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ชุดห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหาร 1 ห้อง คณะวิทย [..]

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ชุดห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 ชุด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ชุดห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 ชุด คณะวิ [..]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถตู้โดยสารไม่เกิน 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถตู้โดยสารไม่เกิน 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส [..]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการเครือข่าย 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการเครือข่าย 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก [..]

SRRU

Social Links