ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้การมีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้การมีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน [..]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้ที่ขับเคลื่อนด้วยเกม (Gamification)"

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้ที่ขับเคล [..]

ขั้นตอนการรายงานตัวเพื่อแจ้งความจำนงในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2559-2560

ขั้นตอนการรายงานตัวเพื่อแจ้งความจำนงในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำป [..]

ประกาศค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแข่งขันหรือคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแข่งขันหรือคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย [..]

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรธุรกิจมหาบัณฑิต รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรธุรกิจมหาบัณฑิต รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันท [..]

ขอเชิญเข้าร่วม งานแสดงผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2562 ณ ลาน R-SQUARE โรบินสันสุรินทร์

ขอเชิญเข้าร่วม งานแสดงผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2562 ณ ลาน R [..]

SRRU

Social Links