ผลการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงชนะเลิศประเทศไทย รายการ The Fast รุ่นทั่วไป

ผลการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงชนะเลิศประเทศไทย รายการ The Fast รุ่นทั่วไป [..]

ขอเชิญร่วมส่งผลงานการประกวด “ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ระลึก” ชิงรางวัลรวม 27,500 บาท โดยสามารถ Download ใบสมัคร และ กติกาการตัดสิน ผ่าน QR Code

ขอเชิญร่วมส่งผลงานการประกวด “ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ระลึก” ชิงรางวัลรวม 27,500 บาท โดยสามารถ Download ใบส [..]

ขยายเวลาการรับสมัคร วิธีลงคะแนนและประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการอุทรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ขยายเวลาการรับสมัคร วิธีลงคะแนนและประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการอุทรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภั [..]

ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วม กิจกรรมการประกวดเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอาชีพ ตามแนวพระราชดำริ

ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วม กิจกรรมการประกวดเทคโนโลยีเพื่อก [..]

เชิญชวน ส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการ ประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๒

เชิญชวน ส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการ ประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติและนานาชาติ คร [..]

SRRU

Social Links