ผลการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงชนะเลิศประเทศไทย รายการ The Fast รุ่นทั่วไป

ผลการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงชนะเลิศประเทศไทย รายการ The Fast รุ่นทั่วไป [..]

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบโควตา (พิเศษ)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประ [..]

รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ

รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ [..]

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ด้วยดิจิทัลคอนเทนต์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (SRRU Online Learning)

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ด้วยดิจิทัลคอนเทนต์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ [..]

กำหนดการรับสมัคร ภาคปกติ รอบที่ 1 รอบโควตา(พิเศษ) ปีการศึกษา 2563

กำหนดการรับสมัคร ภาคปกติ รอบที่ 1 รอบโควตา(พิเศษ) ปีการศึกษา 2563 [..]

SRRU

Social Links