ขอเชิญชวนร่วมโครงการสัมมนาการใช้ภาษาไทยในหัวข้อ “เทคนิคการสอนภาษาไทยอละการใช้จิตวิทยาในการเป็นครู”

ขอเชิญชวนร่วมโครงการสัมมนาการใช้ภาษาไทยในหัวข้อ “เทคนิคการสอนภาษาไทยอละการใช้จิตวิทยาในการเป็นครู” [..]

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักวิจัยใหม่ จากกองทุนสนับสนุนการวิจัย ครั้งที่ 1/2562

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักวิจัยใหม่ จากกองทุนสนั [..]

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากรัฐสภาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน (ASEAN Inter-Parliamentary Assembly - AIPA) ในปี 2562

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากรัฐสภาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน (ASEAN Inter-Parli [..]

หลักสูตร “การประเมินแผนงานและโครงการ” โครงการความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กับสำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

หลักสูตร “การประเมินแผนงานและโครงการ” โครงการความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กับสำนัก [..]

แบบสำรวจความต้องการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

แบบสำรวจความต้องการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ [..]

โครงการส่งเสริมทักษะการคิดด้านคณิตศาสตร์สำหรับเด็ก“SRRU Bright Kids 1st” วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562

โครงการส่งเสริมทักษะการคิดด้านคณิตศาสตร์สำหรับเด็ก“SRRU Bright Kids 1st” วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 25 [..]

SRRU

Social Links