ลิ้งค์ด่วน บริการวิชาการ ระบบเครือข่าย บริการด้านไอที บริการอื่นๆ รวมสายตรงผู้บริหาร งานวิจัยที่เผยแพร่ แบบฟอร์มกองทุน

บริการอีเมล์บุคลากร
ชื่อผู้ใช้ : 
รหัสผ่าน : 
 
รายละเอียดข่าว หน้าหลัก | ปิดหน้าต่าง
หัวข้อข่าว : โครงการ การพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและ วิทยฐานะเชี่ยวชาญ วันที่ 16-17 และ 23-24 พ.ค 2558

โครงการ การพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและ วิทยฐานะเชี่ยวชาญ วันที่ 16-17 และ 23-24 พ.ค 2558 คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพื่มเติม

  - บัญชีรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานครูผู้ สอนขอรับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 2 ดาวน์โหลด !!!
  - บัญชีรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานครูผู้ สอนขอรับการพัฒนาก่อนแต้งตั้งให้ มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 2 ดาวน์โหลด !!!
  - บัญชีรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานผู้ บริหารสถานศึกษาขอรับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 2 ดาวน์โหลด !!!

  - บัญชีรายชื่อและกำหนดการอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (จังหวัดสกลนคร) ดาวน์โหลด !!!
  - บัญชีรายชื่อและกำหนดการอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (จังหวัดอุดรธานี) ดาวน์โหลด !!!
  - บัญชีรายชื่อและกำหนดการอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(วิยฐานะเชี่ยวชาญ)(จังหวัดอุดรธานี) ดาวน์โหลด !!!
  - บัญชีรายชื่อและกำหนดการอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูชำนาญการพิเศษ (สพป เขต 1 นครพนม)  ดาวน์โหลด !!!

  - รายงานชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตร  การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ เข้ารับการพัฒนาระหว่างวันที่  18 - 21  มีนาคม  2555  ณ โรงแรมสกลแกรนด์พาเลช  จังหวัดสกลนคร ดาวน์โหลด !!!
  - รายงานชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร  การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเข้ารับการพัฒนาระหว่างวันที่  19–22 มีนาคม  2555  ณ  โรงแรมบ้านเชียง อ.เมือง จ.อุดรธานี ดาวน์โหลด !!!
  - รายงานชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร  การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  รุ่นที่ 1 เข้ารับการพัฒนาระหว่างวันที่ 23-27  มีนาคม  2555  ณ  โรงแรมต้นคูณ  จังหวัด อุดรธานี ดาวน์โหลด !!!

ที่มา : มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
ผู้เขียนข่าว : มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์

Surindra Rajabhat University All rights reserved.  Contact webmaster@srru.ac.th