รายการข่าวสารมหาวิทยาลัย

การประชุมวิชาการนานาชาติ The 4th International Conference on Public Health Science Health and Culture Technology
Image
การประชุมวิชาการนานาชาติ The 4th International Conference on Public Health Science Health and Culture Technology
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.อรนุช นาคชาติ และคณะ ที่ได้รับรางวัล ผลงานวิจัยดีมากแบบบรรยาย
Image
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.อรนุช นาคชาติ และคณะ ที่ได้รับรางวัล ผลงานวิจัยดีมากแบบบรรยาย
การประชุมวิชาการนานาชาติ “สาธารณสุขศาสตร์ สุขภาพและเทคโนโลยี : เพื่อมวลมนุษยชาติ” ครั้งที่ 3(ICPHS & HACT)
Image
การประชุมวิชาการนานาชาติ “สาธารณสุขศาสตร์ สุขภาพและเทคโนโลยี : เพื่อมวลมนุษยชาติ” ครั้งที่ 3(ICPHS & HACT)

© 2016 Surindra Rajabhat University, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : adminweb@srru.ac.th

เมนูอื่นๆ

Social Media