รายการข่าว

สอบราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำ คสล.๑ ชั้น
Image
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ํา คสล.๑ ชั้น
สอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕๕ รายการ
Image
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕๕ รายการ ตามรายการ
สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘๒ รายการ
Image
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘๒ รายการ ตามรายการ
สอบราคาจ้างซ่อมบำรุงรถบัสแอร์ จำนวน ๑ คัน
Image
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์มีความประสงค์จะ สอบราคาจางซ่อมบำรุงรถบัสแอร์ จำนวน ๑ คัน
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ งาน
Image
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร จำนวน ๒ งาน
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ รายการ
Image
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ รายการ
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์) จำนวน ๑๖ รายการ
Image
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์) จำนวน ๑๖ รายการ
สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า พร้อมตู้เมนไฟฟ้าของระบบเครื่องปรับอากาศ
Image
สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า พร้อมตู้เมนไฟฟ้าของระบบเครื่องปรับอากาศชั้น ๑ ชั้น ๔ ถึงชั้น ๘ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๒ งาน
Image
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๒ งาน
สอบราคาซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์พร้อมจอภาพ ๑ รายการ
Image
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์พร้อมจอภาพ ๑ รายการ

© 2016 Surindra Rajabhat University, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : adminweb@srru.ac.th

เมนูอื่นๆ

Social Media