รายการข่าว

สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการนักศึกษาเพื่อการเรียนรู้ ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
Image
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการนักศึกษาเพื่อการ เรียนรู้ ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (ด้านวิทยาศาสตร์ ๔ รายการ)
Image
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (ด้านวิทยาศาสตร์ ๔ รายการ)
ประกวดราคาซื้อรถบัสโดยสารปรับอากาศ มาตรฐาน ๑ จานวน ๒ คัน
Image
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีความประสงค์ ประกวดราคาซื้อรถบัสโดยสารปรับอากาศ มาตรฐาน ๑ จานวน ๒ คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (ด้านวิทยาศาสตร์) จำนวน ๒ รายการ
Image
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (ด้านวิทยาศาสตร์) จำนวน ๒ รายการ
สอบราคาจ้างก่อสร้างที่จอดรถยนต์และจักรยานยนต์
Image
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างที่จอดรถยนต์และจักรยานยนต์
สอบราคาจ้างก่อสร้างลานกิจกรรมนักศึกษา จำนวน ๑ งาน
Image
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างลานกิจกรรมนักศึกษา จำนวน ๑ งาน
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ
Image
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ ตามรายการ
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาด้านดนตรี จำนวน ๗ รายการ
Image
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาด้านดนตรี จำนวน ๗ รายการ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
Image
แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สอบราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ ชนิด ๒ ตา งานวิจัย จำนวน ๑ รายการ
Image
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ ชนิด ๒ ตา งานวิจัย จำนวน ๑ รายการ

© 2016 Surindra Rajabhat University, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : adminweb@srru.ac.th

เมนูอื่นๆ

Social Media