รายการข่าว

สอบราคาจ้างซ่อมบำรุงรถบัสแอร์ จำนวน ๑ คัน
Image
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์มีความประสงค์จะ สอบราคาจางซ่อมบำรุงรถบัสแอร์ จำนวน ๑ คัน
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ งาน
Image
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร จำนวน ๒ งาน
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ รายการ
Image
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ รายการ
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์) จำนวน ๑๖ รายการ
Image
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์) จำนวน ๑๖ รายการ
สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า พร้อมตู้เมนไฟฟ้าของระบบเครื่องปรับอากาศ
Image
สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า พร้อมตู้เมนไฟฟ้าของระบบเครื่องปรับอากาศชั้น ๑ ชั้น ๔ ถึงชั้น ๘ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๒ งาน
Image
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๒ งาน
สอบราคาซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์พร้อมจอภาพ ๑ รายการ
Image
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์พร้อมจอภาพ ๑ รายการ
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ เครื่อง
Image
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ เครื่อง

© 2016 Surindra Rajabhat University, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : adminweb@srru.ac.th

เมนูอื่นๆ

Social Media