รายการข่าว

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป
Image
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง สอบราคาจ้างต่อเติมอาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
Image
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง สอบราคาจ้างต่อเติมอาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
Image
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง สอบราคาจ้างต่อเติมอาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
รายงานขอจ้างซ่อมหลังคาและปรับปรุงระบบสุขาภิบาล อาคาร ๓๐
Image
รายงานขอจ้างซ่อมหลังคาและปรับปรุงระบบสุขาภิบาล อาคาร ๓๐
จ้างออกแบบอาคารเรียนรวม จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด
Image
จ้างออกแบบอาคารเรียนรวม จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด
สอบราคาจ้างต่อเติมอาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
Image
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างต่อเติมอาคารวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีการอาหาร
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในงานราชการต่อไป
Image
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในงานราชการต่อไป
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อโครงการพัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยี สารสนเทศ (ระยะที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Image
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อโครงการพัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยี สารสนเทศ (ระยะที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ขายทอดตลอดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในงานราชการต่อไป
Image
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความประสงค์จะขายทอดตลอดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในงานราชการต่อไป จำนวน ๒๘๖ รายการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัสุรินทร์ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ รายการ
Image
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัสุรินทร์ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ รายการ

© 2016 Surindra Rajabhat University, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : adminweb@srru.ac.th

เมนูอื่นๆ

Social Media