รายการข่าว

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์/นักวิชาการประจำสาขา
Image
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์/นักวิชาการประจำสาขา
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
Image
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์มีความประสงค์ จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์/นักวิชาการประจำสาขา
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(สายผู้สอน)
Image
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(สายผู้สอน)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(สายสนับสนุน)
Image
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(สายสนับสนุน)
การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(สายวิชาการ)
Image
การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(สายวิชาการ) สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพือบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(สายผู้สอน)
Image
รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพือบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(สายผู้สอน) สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพือบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(สายสนับสนุน)
Image
รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพือบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(สายสนับสนุน) สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(สายผู้สอน)
Image
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ทำหน้าที่สอน วิจัยและบริการวิชาการ(สายผู้สอน)
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน)
Image
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชื่ยวชาญเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ(สายสนับสนุน)
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
Image
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ทำหน้าที่สอน วิจัยและบริการวิชาการ(สายผู้สอน)

© 2016 Surindra Rajabhat University, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : adminweb@srru.ac.th

เมนูอื่นๆ

Social Media