รายการข่าว

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ(สายสนับสนุน)
Image
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ(สายสนับสนุน)
เปิดรับสมัครนักสึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต(ปร.ด.)
Image
เปิดรับสมัครนักสึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต(ปร.ด.)
ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ปฏิบัติการ
Image
ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ปฏิบัติการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์/นักวิชาการประจำสาขา
Image
ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์/นักวิชาการประจำสาขา
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์มีความประสงค์ จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ตำแหน่งปฏิบัติการ)
Image
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์มีความประสงค์ จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ตำแหน่งปฏิบัติการ)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์/นักวิชาการประจำสาขา
Image
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์/นักวิชาการประจำสาขา
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
Image
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์มีความประสงค์ จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์/นักวิชาการประจำสาขา
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(สายผู้สอน)
Image
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(สายผู้สอน)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(สายสนับสนุน)
Image
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(สายสนับสนุน)
การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(สายวิชาการ)
Image
การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(สายวิชาการ) สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

© 2016 Surindra Rajabhat University, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : adminweb@srru.ac.th

เมนูอื่นๆ

Social Media