รายละเอียดข่าวสาร

...

ประกาศรับ สมัครผู้เข้าอบรม โครงการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของครุสภา ๙ มาตรฐาน ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 17 มกราคม 2560

คลิกดูรายละเอียด

© 2016 Surindra Rajabhat University, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : adminweb@srru.ac.th

เมนูอื่นๆ

Social Media