รายละเอียดข่าวสาร

...

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยศูนย์วิเทศสัมพันธ์ ขอเชิญรับฟังสัมมนาวิชาการ เรื่อง Why do University Need to Undertake Quality Research ?  โดย Professor Dr. Anthony  R. Moon  และ การขอตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานวิชาการรับใช้สังคม โดย ดร.ถนอม อินทรกำเนิด

© 2016 Surindra Rajabhat University, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : adminweb@srru.ac.th

เมนูอื่นๆ

Social Media