รายละเอียดข่าวสาร

...

สำนักงาน ก.พ. รับสมัครแข่งขันชิงทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 2 ทุน ในสาขาฟิสิกส์ และชีววิทยา ศึกษาต่อ ณ สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส ออสเตรีย เยอรมัน หรือเนเธอร์แลนด์ ในระดับปริญญาตรี โท และเอก

 

กำหนดการสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 28 กันยายน 2559 ที่เว็บไซต์http://scholar2.ocsc.go.th/ หลังจากสมัครแล้วต้องพิมพ์ใบสมัครและแบบฟอร์ม ไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี "ค่าธรรมเนียมสอบทุนของ ก.พ.” (ค่าสมัครรวมค่าธรรมเนียม 130 บาท) ภายในวันที่ 29 กันยายน 2559 **การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อชำระสมัครแล้ว**

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

หมายเหตุ         - สนใจศึกษาต่อสาขาฟิสิกส์ ดูรายละเอียดที่หน้า 11 (กลุ่มที่ 0320035)

- สนใจศึกษาต่อสาขาชีววิทยา ดูรายละเอียดที่หน้า 15 (กลุ่มที่ 0320047)

ดาวน์โหลดรายละเอียด

© 2016 Surindra Rajabhat University, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : adminweb@srru.ac.th

เมนูอื่นๆ

Social Media