รายละเอียดข่าวสาร

...

ประกาศผลการสอบแข่งขันวัดความรู้ทางภาษาไทย กิจกรรมเนื่องในโครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙
รายชื่อ
ประกาศผลโรงเรียนที่ได้รับรางวัลคะแนนเฉลี่ยสูงสุดของเขตพื้นที่การศึกษา กิจกรรมเนื่องในโครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
ประกาศผลคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าสอบแข่งขันความรู้ทางภาษาไทย (แยกตามโรงเรียน) กิจกรรมเนื่องในโครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
ประกาศผลการสอบแข่งขันวัดความรู้ทางภาษาไทย กิจกรรมเนื่องในโครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
 

© 2016 Surindra Rajabhat University, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : adminweb@srru.ac.th

เมนูอื่นๆ

Social Media