รายการข่าว

อบรมภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน( ๒๗-๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๙)
Image
อบรมภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน( ๒๗-๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๙)
ปฐมนิเทศนักศึกษาป.บัณฑิต ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ที่คณะครุศาสตร์
Image
ปฐมนิเทศนักศึกษาป.บัณฑิต ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ที่คณะครุศาสตร์
องค์การบริหารนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2559 จัดขึ้น ณ สนามกีฬาศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์
Image
องค์การบริหารนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2559 จัดขึ้น ณ สนามกีฬาศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนกว่า 1500 คน
พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนรวมคณะวิทยาการจัดการ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙
Image
พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนรวมคณะวิทยาการจัดการ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ๑๖-๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙
Image
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ๑๖-๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙
ศูนย์กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้จัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน ”
Image
ศูนย์กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้จัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาท ทรงเจริญพระชนพรรษา ๗ รอบ ณ
เวลา ๐๙.๓๐ น. พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ , รศ.ดร.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวง ศธ. และคณะ พร้อมด้วย ประธานและกรรมการ คณะบุคคลผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย
Image
เวลา ๐๙.๓๐ น. พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ , รศ.ดร.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวง ศธ. และคณะ พร้อมด้วย ประธานและกรรมการ คณะบุคคลผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อรับมอบนโยบายทางการบริหารและการปฏิรู
งานสัปดาห์ห้องสมุด ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙
Image
งานสัปดาห์ห้องสมุด ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙
กิจกรรมรณรงค์ งดเหล้า เข้าพรรษา ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙
Image
กิจกรรมรณรงค์ งดเหล้า เข้าพรรษา ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่อ่าวมะนาว 29-30 มิถุนายน 2559
Image
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่อ่าวมะนาว 29-30 มิถุนายน 2559

© 2016 Surindra Rajabhat University, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : adminweb@srru.ac.th

เมนูอื่นๆ

Social Media