รายการข่าวสารมหาวิทยาลัย

รายชื่อผู้เข้าอบรมมาตรฐานความรู้ วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกาา 2559
Image
รายชื่อผู้เข้าอบรมมาตรฐานความรู้ วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกาา 2559
ประกาศรับ สมัครผู้เข้าอบรม โครงการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของครุสภา ๙ มาตรฐาน ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 17 มกราคม 2560
Image
ประกาศรับ สมัครผู้เข้าอบรม โครงการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของครุสภา ๙ มาตรฐาน ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 17 มกราคม 2560
ประกาศรับสมัครบุคลเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2560 รับสมัคร 1 มกราคม - 20 เมษายน 2560
Image
ประกาศรับสมัครบุคลเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2560 รับสมัคร 1 มกราคม - 20 เมษายน 2560
ประกาศคณะกรรมการสรรหา เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
Image
ประกาศคณะกรรมการสรรหา เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
กำหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557-2558 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วันที่ 28 มกราคม 2560
Image
กำหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557-2558 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วันที่ 28 มกราคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรายงานตัว วันที่ 25 ธ.ค. 59 เวลา 08.30 น. - 12.00 น. ผู้ได้ลำดับสำรอง รายงานตัวแทนผู้สละสิทธิ์ โดยเรียงลำดับตามประกาศในเวลา 13.00 น. -13.30 น.
Image
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรายงานตัว วันที่ 25 ธ.ค. 59 เวลา 08.30 น. - 12.00 น. ผู้ได้ลำดับสำรอง รายงานตัวแทนผู้สละสิทธิ์ โดยเรียงลำดับตามประกาศในเวลา 13.00 น. -13.30 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) และสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
Image
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) และสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ขอเชิญรับฟังสัมมนาวิชาการ เรื่อง Why do University Need to Undertake Quality Research ? โดย Professor Dr. Anthony R. Moon และ การขอตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานวิชาการรับใช้สังคม โดย ดร.ถนอม อินทรกำเนิด
Image
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยศูนย์วิเทศสัมพันธ์ ขอเชิญรับฟังสัมมนาวิชาการ เรื่อง Why do University Need to Undertake Quality Research ? โดย Professor Dr. Anthony R. Moon และ การขอตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานวิชาการรับใช้สังคม โดย ดร.ถนอม อินทรกำเนิด
ประกาศรับสมัครบุคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560
Image
ประกาศรับสมัครบุคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560
แจ้งเลื่อนกำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร
Image
แจ้งเลื่อนกำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร
กำหนดจองรายวิชาภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๙
Image
กำหนดจองรายวิชาภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๙
สำนักงาน ก.พ. รับสมัครแข่งขันชิงทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 2 ทุน ในสาขาฟิสิกส์ และชีววิทยา ศึกษาต่อ ณ สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส ออสเตรีย เยอรมัน หรือเนเธอร์แลนด์ ในระดับปริญญาตรี โท และเอก
Image
สำนักงาน ก.พ. รับสมัครแข่งขันชิงทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 2 ทุน ในสาขาฟิสิกส์ และชีววิทยา ศึกษาต่อ ณ สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส ออสเตรีย เยอรมัน หรือเนเธอร์แลนด์ ในระดับปริญญาตรี โท และเอก
ตารางสอบปลายภาค หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับนักศึาษาชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2559 หว่างวันที่ 3 - 7 ตุลาคม 2559
Image
ตารางสอบปลายภาค หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับนักศึาษาชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2559 หว่างวันที่ 3 - 7 ตุลาคม 2559
ถ่ายทอดสด ประชุมคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในวันพุธที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น ๓ อาคาร ๔๑ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
Image
ถ่ายทอดสด ประชุมคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในวันพุธที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น ๓ อาคาร ๔๑ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ขอเชิญร่วมสร้างกุศลตามรอยพระบาท สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก บิดาแห่งการแพยท์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขไทย
Image
ขอเชิญร่วมสร้างกุศลตามรอยพระบาท สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก บิดาแห่งการแพยท์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขไทย
ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิต ผู้เกษียรอายุราชการ ประจำปี 2559
Image
ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิต ผู้เกษียรอายุราชการ ประจำปี 2559
ประกาศรายชื่อบุคคลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร-ป.บัณฑิต
Image
ประกาศรายชื่อบุคคลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร-ป.บัณฑิต

© 2016 Surindra Rajabhat University, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : adminweb@srru.ac.th

เมนูอื่นๆ

Social Media